Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Německo

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Bundesministerium der Finanzen
Referat Presse und Information
11016 Berlin
Fax No: (0 30) 22 42 - 32 60

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Všeobecné infomace o DPH v Německu a jejich pravidlech jsou uvedeny na web-stránce Bundesministerium der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de ). Detailnější informace a množství formulářů jsou dostupné na web-stránce Bundesamt für Finanzen (http://www.bzst.de). Informace jsou dostupné pouze v němčině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?


Německá pravidla jsou formulovány v dokumentech Turnover Tax Law (1999, UStG), Turnover Tax Implementing Regulation (1999, UStDV), Turnover Tax Guidelines (2000, UStR). Jsou k dispozici pouze v němčině.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Informace o úřadech, na něž je nutné se obrátit v případě registrace zahraničních obchodníků k DPH v Německu, lze nalézt na webových stránkách Bundesamt für Finanzen (http://www.bzst.de).

Obchodníci etablovaní na území EU musí požádat o registraci na finančním úřade, jež je příslušný zemi, v níž má obchodník své sídlo. Čeští obchodníci musí kontaktovat Finanzamt Chemnitz-Süd.

Obchodníci etablovaní mimo území EU musí požádat na Finančním úřade Neukölln-Nord v Berlíně(Berlin Finanzamt Neukölln-Nord, adresa: Sonnenallee 223, 12059 Berlin).

Zahraniční obchodníci, kteří mají v Německu provozovnu, musí požádat o registraci příslušný finanční úřad v místě této provozovny. Místní příslušnost lze zjistit on line prostřednictvím Bundesamt für Finanzen (http://www.bzst.de) vložením jména lokality a poštovního kódu.

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

V Německu existují dva druhy registrace k DPH:
1/ Registrace pro účely DPH na území Německa – tzv. tuzemské DIČ:
Obchodníci zašlou na místně příslušný finanční úřad písemnou žádost o registraci. Na základě této žádosti obdrží formulář, do něhož uvedou osobní data a všechny informace vztahující se k podnikání, a vyplněný zašlou zpět místně příslušnému finančnímu úřadu.
Při splnění všech náležitostí úřad obchodníka zaregistruje a vydá mu DIČ pro účely DPH na území Německa.
Toto DIČ nelze užívat pro intrakomunitární účely!
2/ Registrace k DPH pro intrakomunitární obchody - USt-IDNr Intrakomunitární DIČ (VAT ID, v Německu USt-IDNr), je vydáváno na základě písemné žádosti adresované Bimdesamt für Finanzen (adresa: Industriestrasse 6, D - 66738 Saarlouis).

Žádosti, pro které neexistuje standartní formulář, musí obsahovat:

  • žadatelovo jméno a adresu
  • číslo, pod kterým je registrován pro účely tuzemské DPH s uvedením příslušného finančního úřadu v Německu
  • adresa příslušného finančního úřadu v Německu

Tyto žádosti mohou být také předloženy místnímu finančnímu úřadu, kde jsou obchodníci registrováni.