Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Malta

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

VAT DEPARTMENT
Centre Point Building
Ta' Paris Road
Birkirkara BKR 13
MALTA
Tel: +356-21.49.93.30, or
+356-21.49.93.34, or
+356-21.49.93.35, or
+356-21.49.93.36
Fax: +356-21.49.93.65
E-mail: vat@gov.mt

Informace o systému lze nalézt také na webových stránkách VAT Department: http://www.vat.gov.mt/ .

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Maltská správa DPH má webovou adresu: http://www.vat.gov.mt/ 

Informace dostupné v angličtině a maltštině jsou tyto:

 • právní úprava DPH
 • komentáře k této právní úpravě
 • DPH formuláře a vysvětlující poznámky
 • žádost o registraci (ke stažení a on-line)
 • on-line žádost o vrácení DPH
 • nejčastěji kladené otázky (FAQ)
 • kontaktní informace (úřední hodiny,…)
 • evropské direktivy aj.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Viz odpověď na otázku 1 a 2.

Nejnovější právní úpravu lze nalézt na následující adrese:

3, Castille Place
Valletta CMR 02
E-mail:info@gov.mt
Website at www.doi.gov.mt/ 

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Zahraniční obchodníci, ať mají provozovnu na Maltě či nikoliv, mohou žádat o registraci k DPH prostřednictvím VAT Department (adresa uvedena u otázky č. 1).

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Aby mohl zahraniční subjekt získat DIČ pro účely DPH, musí nejprve vyplnit formulář žádosti o registraci (Registration Application Form). O tento formulář lze požádat telefonicky, emailem či osobně na VAT Department nebo si jej lze stáhnout webu daňové správy.

Správně vyplněný a podepsaný formulář, spolu s požadovanými přílohami, musí být zaslány zpátky na VAT Department poštou či osobně.

Formulář lze vyplnit a podat on-line na webu daňové správy.

Formulář musí být doplněn následujícími dokumenty (v případě on-line žádosti tyto dokumenty musí být odfaxovány či zaslány emailem jako přílohy a zároveň musí být originály zaslány poštou):

 • prohlášení vydané příslušným úřadem země, ve které je osoba podléhající dani ustavena, který potvrzuje, že žadatel je osobou podléhající dani v této zemi,
 • kopie výpisu z obchodního rejstříku vedeného v zemi, ve které je osoba podléhající dani ustavena
 • kopie smlouvy o založení společnosti, je-li daný subjekt právnickou osobou
 • kopie tiskopisů objednávek nebo smluv ukazující, že daný subjekt bude obchodovat na Maltě

Po překontrolování všech podmínek registrace vydá daňový úřad osvědčení o registraci, v němž sdělí zahraničnímu obchodníkovi nebo jím zvolenému zástupci, přidělené DIČ pro účely DPH.