Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Lotyšsko

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

State Revenue Service
National Tax Board
1 Smilsu Street,
Riga, LV-1978
Latvia
Fax: (+371) 7028814

Informace lze nalézt na web-stránkách Lotyšské daňové správy: http://www.vid.gov.lv/.

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: http://www.vid.gov.lv/.

Obsahuje následující informace:

  • právní úpravu a prováděcí předpisy týkající se DPH
  • účtování DPH
  • registrace plátců
  • formuláře
  • informační brožury a letáky pro plátce
  • elektronické podání přiznání
  • mezinárodní dohody
  • kontakty aj.

Informace jsou k dispozici v lotyštině, částečně v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Viz body 1 a 2.

Informace jsou také k dispozici v místních kancelářích State Revenue Service.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Registrace k DPH zahraničních obchodníků, kteří mají stálou provozovnu v Lotyšsku, probíhá prostřednictvím žádosti o registraci na místně příslušném úřadu State Revenue Service.
Příslušnost místního úřadu závisí na místě sídla provozovny. Při registraci je nutno dodržovat předepsané náležitosti.

Pokud si zahraniční obchodník nezřídil provozovnu v Lotyšsku, ale uskutečňuje jedno či více zdanitelných plnění v Lotyšsku, musí se zde zaregistrovat, a to:

1/ buď prostřednictvím zástupce v Lotyšské Republice – místo registrace bude záviset na sídle zástupce,
2/ nebo se zaregistruje přímo zahraniční obchodník - na jednom z míst, kde se uskutečnilo zdanitelné plnění v rámci Lotyšské Republiky.

Adresy a informační telefonní linky místních úřadů Státní daňové služby:

Fax: (+371) 39 27590
Permanent establishment located in: Bauska, Jelgava.
Rezekne
11 Bralu Skrindu Steet, Rezekne, LV 4600
Tel.: (+371) 46 22095
Fax: (+371) 46 25942
Permanent establishment located in: Rezekne, Ludza, Balvi
Daugavpils
20 Lacplesa Street, Daugavpils, LV 5401
Tel.: (+371) 54 28422
Fax: (+371) 54 28422
Permanent establishment located in: Daugavpils, Kraslava, Preili.
Saldus
1 Turistu Street, Saldus, LV 3801
Tel.: (+371) 38 22397
Fax: (+371) 38 81218
Permanent establishment located in: Saldus, Dobele.
Jekabpils
150a Rigas Street, Jekabpils, LV 5202
Tel.: (+371) 52 21600
Fax: (+371) 52 30125
Permanent establishment located in: Jekabpils, Aizkraukle, Madona
Valmiera
38 Rigas Street, Valmiera, LV 4200
Tel.: (+371) 42 33708
Fax: (+371) 42 81356
Permanent establishment located in: Valmiera, Limbazi, Cesis, Valka, Aluksne,
Gulbene
Liepaja
11 Avotu Street, Liepaja, LV 3401
Tel.: (+371) 34 25677
Fax: (+371) 34 29014
Permanent establishment located in: Liepaja
Ventspils
3 Kuldigas Steet, Ventspils, LV 3601
Tel.: (+371) 36 23310
Fax: (+371) 36 23310
Permanent establishment located in: Ventspils, Talsi, Kuldiga
Fax: (+371) 39 27590
Permanent establishment located in: Bauska, Jelgava.
Rezekne
11 Bralu Skrindu Steet, Rezekne, LV 4600
Tel.: (+371) 46 22095
Fax: (+371) 46 25942
Permanent establishment located in: Rezekne, Ludza, Balvi
Daugavpils
20 Lacplesa Street, Daugavpils, LV 5401
Tel.: (+371) 54 28422
Fax: (+371) 54 28422
Permanent establishment located in: Daugavpils, Kraslava, Preili.
Saldus
1 Turistu Street, Saldus, LV 3801
Tel.: (+371) 38 22397
Fax: (+371) 38 81218
Permanent establishment located in: Saldus, Dobele.
Jekabpils
150a Rigas Street, Jekabpils, LV 5202
Tel.: (+371) 52 21600
Fax: (+371) 52 30125
Permanent establishment located in: Jekabpils, Aizkraukle, Madona
Valmiera
38 Rigas Street, Valmiera, LV 4200
Tel.: (+371) 42 33708
Fax: (+371) 42 81356
Permanent establishment located in: Valmiera, Limbazi, Cesis, Valka, Aluksne,
Gulbene
Liepaja
11 Avotu Street, Liepaja, LV 3401
Tel.: (+371) 34 25677
Fax: (+371) 34 29014
Permanent establishment located in: Liepaja
Ventspils
3 Kuldigas Steet, Ventspils, LV 3601
Tel.: (+371) 36 23310
Fax: (+371) 36 23310
Permanent establishment located in: Ventspils, Talsi, Kuldiga

Daugavpils Local Office, Daugavpils, 4/6 Rigas Street, LV-5401
Consultations to taxpayers - phone 5406322
e-mail: konsultanti@DAUG.vid.gov.lv

Kraslava Local Office, Kraslava, 9 Skolas Street, LV-5601
Consultations to taxpayers - phone 5625446
e-mail: konsultanti@KRAS.vid.gov.lv

Preili Local Office, Preili, 24 Raina boulv., LV-5301
Consultations to taxpayers - phone. 5324253
e-mail: konsultanti@PREI.vid.gov.lv

Rezekne Local Office, Rezeknes region, Griskanu district, Jupatovka,
11 Jupatovkas Street, 1st floor , LV-4600
Consultations to taxpayers - phone. 4638152
e-mail: konsultanti@REZE.vid.gov.lv

Ludza Local Office, Ludza, 16 Raina Street, LV-5701
Consultations to taxpayers - phone. 5722603
e-mail: konsultanti@LUDZ.vid.gov.lv

Dagda, 8 Daugavpils street, LV-5674
Consultations to taxpayers - phone 5652391

Ilukste, 7 Brivibas Street, LV-5447
Consultations to taxpayers - phone 5462882

Livani, 23 Zala Street, LV-5316
Consultations to taxpayers - phone. 5341432

iv. SRS ZEMGALE REGIONAL OFFICE
e-mail: konsultanti_ZREG@JELG.vid.gov.lv

Aizkraukle Local Office, 1a Lacplesa Street, Aizkraukle, LV-5101
Consultations to taxpayers - phone. 5122226
e-mail: konsultanti@AIZK.vid.gov.lv

Bauska Local Office, 14a Darza Street, Bauska, LV-3901
Consultations to taxpayers - phone 3927065
e-mail: konsultanti@BAUS.vid.gov.lv

Dobele Local Office, 15 Brivibas Street, Dobele, LV-3701
Consultations to taxpayers - phone. 3707086
e-mail: konsultanti@DOBE.vid.gov.lv

Jelgava Local Office, 6 Liela Street , Jelgava, LV-3001
Consultations to taxpayers - phone 3007275
e-mail: konsultanti@JELG.vid.gov.lv

Jekabpils Local Office, 2 Draudzibas aleja, Jekabpils, LV-5201
Consultations to taxpayers - phone 5233360
e-mail: konsultanti@JEKA.vid.gov.lv

Tukums Local Office, 25 Pasta Street, Tukums, LV-3101
Consultations to taxpayers - phone 3107172
e-mail: konsultanti@TUKU.vid.gov.lv

Auce, 1 Jelgavas Street, LV-3708

Kandava, 6 Darza Street, LV-3120

Vecumnieki district, 26 Rigas Street, LV-3933
I
ecava district, 6 Tirgus Street, LV-3913

v. SRS KURZEME REGIONAL OFFICE
e-mail: konsultanti_KREG@KULD.vid.gov.lv

Talsi Local Office, 7 Kareivju Street, Talsi, LV-3201
Consultations to taxpayers - phone 3281497
e-mail: konsultanti@TALS.vid.gov.lv

Kuldiga Local Office, 4 Pils laukums, Kuldiga, LV-3301
Consultations to taxpayers - phone 3323541
e-mail: konsultanti@KULD.vid.gov.lv

Liepaja Local Office, 50 Graudu Street, Liepaja, LV-3401
Consultations to taxpayers - phone 3423670
e-mail: konsultanti@LIEP.vid.gov.lv

Ventspils Local Office, 18 Dzintaru Street, Ventspils, LV-3602
Consultations to taxpayers - phone 3681175
e-mail: konsultanti@VENT.vid.gov.lv

Saldus Local Office, 6 Striku Street, Saldus, LV-3801
Consultations to taxpayers - phone 3823635
e-mail: konsultanti_ZREG@JELG.vid.gov.lvkonsultanti@SALD.vid.gov.lv

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

K zaregistrování pro účely DPH na State Revenue Service je pro tuzemské i zahraniční obchodníky nutné vyplnit formulář VAT - 21 a předložit jej místnímu úřadu State Revenue Service.

Pokud si zahraniční obchodník ustanovil v Lotyšsku zástupce, musí tento zástupce předložit smlouvu o zastoupení a přiložit k tomu formulář VAT-21.

Osvědčení o registraci bude vydáno do 15 dnů od data podání formuláře VAT-21 na místní úřad Státního daňové služby.

Dodatečné informace k registrační proceduře lze najít na webových stránkách daňové správy: http://www.vid.gov.lv/.