Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Litva

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance
Vasario 16 -osios str. 15
LT 2600 Vilnius
Tel: + 370 5 268 78 00
Fax: + 370 5 212 56 04
E-mail: vmi@vmi.lt

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: http://www.vmi.lt/

Obsahuje informace o daňové právní úpravě, informace o DPH, daňové formuláře, atd. Většina informací je k dispozici v litevštině, některé jsou dostupné také v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Národní právní úpravu lze nalézt na web-stránkách State Tax Inspectorate: http://www.vmi.lt/, nebo ne web-stránkách litevského parlamentu: http://www.lrs.lt/. V převážné míře jsou k dispozici v litevštině, jiné jsou dostupné i v angličtině, např. Zákon o DPH.

Rovněž v angličtině jsou dostupné pravidla pro vyplňování formuláře žádosti FR0445, pro zahraniční subjekty podléhající dani, kteří žádají o refundaci dle postupu č. 339 z 25. listopadu 2002 ředitelem Státního daňového inspektorátu podléhající Ministerstvu financí Litevské Republiky.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit, pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Žádost o registraci musí být předložena místnímu finančnímu úřadu (County State Tax Inspectorate) dle místa sídla, anebo kde je ustaven daňový reprezentant (zástupce) a registrován jako plátce.

Kontaktní adresy a telefon na místní finanční úřady lze nalézt na webové stránce State Tax Inspectorate: http://www.vmi.lt/, anebo je možné kontaktovat:

Mr Danas Mikailionis
Head of International information exchange department of State Tax Inspectorate
under the ministry of Finance
Šermukšniu 3, LT-2600 Vilnius
e-mail: DMikailionis@vmi.lt
Tel.: (+370~5) 268 7801
Fax.: (+370~5) 212 5673

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Pokud má zahraniční obchodník stálou provozovnu v Litvě, žádost o registraci k DPH by měl být podána prostřednictvím této provozovny.

Pokud je zahraniční obchodník z kteréhokoli státu EU a nemá provozovnu v Litvě, musí se registrovat pro účely DPH přímo, anebo cestou litevského daňového reprezentanta (zástupce).

Pokud je zahraniční obchodník z jiného než státu EU a nemá provozovnu v Litvě, musí zmocnit litevského daňového reprezentanta (zástupce) k registraci zahraniční osoby k DPH v Litvě.

Zaregistrovat se k DPH vyžaduje vyplnění a zaslání žádosti na County State Tax Inspectorate. Právnické osoby vyplňují formulář FR0388, zatímco fyzické osoby formulář FR0389. Tyto formuláře jsou k dispozici na County State Tax Inspectore anebo na web-stránkách: http://www.vmi.lt/.

Jestliže dochází k registraci prostřednictvím daňového reprezentanta, daňový reprezentant musí poskytnout pověřovací dopis vystavený povinným zahraničním subjektem. Tento pověřovací dopis musí být notářsky ověřen. Daňový reprezentant musí také předložit certifikát vydaný kompetentní zahraniční institucí potvrzující místo sídla zahraničního subjektu a fakt, zda je registrován k DPH či jiné ekvivalentní dani.