Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Itálie

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Zahraniční obchodník může získat informace o italském DPH na:

Ministero delle Finanze
Segretariato Generale
Ufficio Relazioni Internazionali
Viale dell´Aeronautica, 122
00144 Roma

Tel.: (+39) (06) 5925967 nebo 54394256
Fax.: (+39) (6) 5912983

Internetová adresa Ministerstva financí je: http://www.finanze.it/ 

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: www.agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate
Via Cristofo Colombo n.426 C/D
00145 Roma

Na výše uvedené internetové adrese lze získat podrobnější informace o všech příslušných daních, včetně DPH (IVA), avšak pouze v italském jazyce. Na hlavní straně internetu daňové správy Itálie lze v rámci odkazu s názvem: „Modulistica“ (formuláře) otevřít:

„Modulistica in versione multilingue“ (formuláře ve více jazyčných verzích), kde lze nalézt formuláře daňových přiznání v němčině, slovinštině, angličtině a francouzštině.

3. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu obchodníkovi?

Český podnikatel pouze obchodující se subjekty v Itálii nebude mít žádné povinnosti k italským finančním úřadům (v případě, že nepřesáhne při dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH stanovenou hranici státem Itálie), může mít v Itálii dokonce sklad, který však musí být řízen přímo společností z ČR, nesmí mít ani organizaci, ani italský personál. K DPH se registruje v ČR.
Pokud podnikatel, fyzická či právnická osoba, chce vykonávat činnost přímo v Itálii (sídlo, provozovna aj.)  musí zde ustanovit zástupce, který bude komunikovat s italským finančním úřadem. Zástupce zajistí daňovou registraci a registraci DPH na příslušném úřadě, který bude vybrán dle sídla společnosti. Společnost pak podléhá italským daňovým zákonům, musí vést účetnictví, platit DPH (měsíčně či čtvrtletně v závislosti na obratu a typu činnosti)  a podat roční  daňové přiznání k DPH a k daním z příjmu (pro fyzické osoby IRPEF, pro právnické IRES, regionální daň IRAP).