Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Francie

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Pokud si zahraniční ekonomický subjekt přeje získat informace o francouzském DPH, může napsat nebo zavolat na:

Generální ředitelství daní
Direction Générale des Impôts
Département de la Communication
86-92, allée de Bercy
F-75012 Paris
tel.: (+33-1) 53 18 11 34

To mu poskytne veškeré užitečné informace (letáky, brožury…) Rovněž se může obrátit na fiskální atašé na francouzských ambasádách v Londýně, Berlíně, Bruselu, Římě a Madridu.
Pokud je subjekt etablován ve Francii, může se informovat v Daňovém centru, ke kterému je místně příslušný podle adresy své provozovny.
Pokud subjekt není etablován ve Francii, může obdržet informace u následujícího úřadu:

Daňové centrum pro nerezidenty
Centre des impots des non-résidents (CINR)
Inspection TVA
9 Rue D´Uzes
TSA 39 203
75094 PARIS cedex 02
telefon: (+33-1) 44 76 19 07 (nebo 08 nebo 09)
fax: (+33-1) 44 76 19 43
e-mail: cinr@dresg.net

Rubrika „professionnels“ webových stránek http://www.impots.gouv.fr/ obsahuje informace o nedávných daňových opatřeních, jakými je přechod na euro, atd.

Informace ohledně refundace francouzské DPH:
Service de remboursement de la TVA
10, rue du Centre
TSA  60015
93465  NOISY LE GRAND

Telefon: 0033 1 57 33 84 00
Fax: 0033 1 57 33 84 85

Formuláře, týkající se refundace DPH, mohou být staženy z webových stránek: http://www.impots.gouv.fr .
Mezi 4 možnostmi, které jsou na této stránce uvedeny („particuliers, professionnels, collectivités, locales, documentation“) je třeba si vybrat kategorii „documentation“. Poté na následující konfiguraci na obrazovce počítače je třeba vybrat kolonku dole vlevo a kliknout na „rechercher un formulaire“. Dále je třeba v této rubrice „numéro d´ímprimé“ kolonku „numéro du formulaire: 3559“. Vyberte si k vyplnění formulář: 3559-SD PDF. Je rovněž možné kliknout na číslo 3560 a dostat se tak k vysvětlující poznámce, která je uvedena v jazycích všech členských států Evropské unie.

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Adresa http://www.finances.gouv.fr/ , která obsahuje celkové informace o Ministerstvu ekonomiky, financí a průmyslu Francie odkazuje na adresu http://www.impots.gouv.fr/ , zmiňovanou výše, která přesněji uvádí informace spojené s daněmi, zejména s DPH. Některé informace na této adrese jsou k dispozici i v němčině, angličtině, španělštině a italštině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Daňová legislativa týkající se DPH je zahrnuta v daňovém zákoníku a jeho přílohách a také ve správě daní. Tyto informace jsou k dispozici na stránkách http://www.legifrance.gouv.fr/  v menu „codes“, podmenu „code général des impôts“ a „livre des procedures fiscales“ Oficiální instrukce Generálního ředitelství daní vycházejí v oficiálních daňových bulletinech. Administrativní postupy jsou upraveny v základních dokumentech série 3 CA. Vydávání této dokumentace se v této chvíli zvažuje.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Zahraniční plátci mohou obdržet francouzské DIČ na úřadě:
Service des Impots des Entreprises
10, rue du Centre
TSA  20011
93465 NOISY LE GRAND Cedex

Telefon: 0033 1 57 33 85 00
Fax: 0033 1 57 33 84 04

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu obchodníkovi?

Daňový subjekt, který chce získat francouzské DIČ pro DPH se musí obrátit na tento úřad:
Service des Impots des Entreprises
10, rue du Centre
TSA  20011
93465 NOISY LE GRAND Cedex

Telefon: 0033 1 57 33 85 00
Fax: 0033 1 57 33 84 04

Chtějí-li zahraniční firmy refundaci francouzské DPH, musí se obrátit se svou písemnou žádostí na tento úřad:
Service de remboursement de la TVA
10, rue du Centre
TSA  60015
93465  NOISY LE GRAND

Telefon: 0033 1 57 33 84 00
Fax: 0033 1 57 33 84 85

Formuláře, týkající se refundace DPH mohou být staženy z webových stránek:  http://www.impots.gouv.fr 
Mezi 4 možnostmi, které jsou na této stránce uvedeny („particuliers, professionnels, collectivités, locales, documentation“) je třeba si vybrat kategorii „documentation“. Poté na následující konfiguraci na obrazovce počítače je třeba vybrat kolonku dole vlevo a kliknout na „rechercher un formulaire“. Dále je třeba v této rubrice „numéro d´ímprimé“ kolonku „numéro du formulaire: 3559“. Vyberte si k vyplnění formulář: 3559-SD PDF. Je rovněž možné kliknout na číslo 3560 a dostat se tak k vysvětlující poznámce, která je uvedena v jazycích všech členských států Evropské unie.