Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finsko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Uusimaa Regional Tax Office
Corporate Tax Office
Opastinsilta 12, P.O. Box 30
00052 Verotus
tel.: +358 20 466017
fax.: +358 9 73114392

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: www.vero.fi 

Na této stránce lze najít všechny informace, publikace a formuláře o DPH vydané Národní daňovou správou. Informace jsou dostupné ve finštině a švédštině.

Na webových stránkách lze také najít všeobecné informace o DPH, příslušné kontaktní osoby a formuláře v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Finský zákon o DPH a další relevantní předpisy jsou dostupné na webových stránkách www.finlex.fi, a to ve finštině a švédštině. Anglický překlad zákona o DPH je také dostupný na stránkách http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/aakkos.php?lang=en&letter=V.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Uusimaa Regional Tax Office
Corporate Tax Office
Opastinsilta 12, P.O. Box 30
00052 Verotus
tel.: +358 20 466017
fax.: +358 9 73114392

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu obchodníkovi?

Obchodník by měl vyplnit tzv. Y-formulář a to dle právní formy společnosti. Formulář Y1 je pro s.r.o. a a.s., Y2 je pro s.r.o. a obchodní společnosti a Y3 je pro podnikatele.

K formuláři musí být přiložen zahraniční ekvivalent výpisu z obchodního rejstříku, spolu s finským nebo švédským překladem, jež by měl zahrnovat jméno, bydliště či sídlo, předmět činnosti, účetní období a jména oprávněných osob. V případě sdružení je nutné předložit smlouvu o sdružení případně další podobné regulace nebo ověřený opis, a to spolu s finským nebo švédským překladem.

Pokud jsou splněny náležitosti, bude obchodník zaregistrován a obdrží obchodní ID.

V případě, že obchodník uskutečňuje intrakomunitární plnění, užívá pro tyto účely místo obchodního ID tzv. „VAT ID“. To vznikne, když přidá před obchodní ID kód země a odstraní pomlčku.
Např. Obchodní ID – 1234567-8
VAT ID – FI12345678