Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Estonsko

13. 3. 2013

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Estonian Tax and Customs Board
Narva mnt 9j
Tallinn 15176
ESTONIA
Fax: +372 683 5709
e-mail: tollinfo@emta.ee

Se všemi všeobecnými dotazy týkajícími se DPH, stejně jako ostatních daní, se lze obrátit na informační linku: + 3721811. Informační linka je dostupná od pondělí do pátku, od 8.00 do 18.00 hodin estonského času (tzn. 1 hodinu před středoevropským časem).

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: http://www.emta.ee/?lang=en 

Na této stránce lze nalézt právní úpravu DPH, formuláře, a všeobecné informace vztahující se k DPH. Tyto informace jsou dostupné v estonštině. Zákon o DPH a příslušné žádosti jsou dostupné v angličtině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Právní úprava DPH je k dispozici na následujících webových stránkách.

V estonštině: http://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp 
V angličtině: http://www.legaltext.ee/indexen.htm 

4. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH, popř. zažádat o vrácení DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Mr Lauri Plutus
Head of International Taxation Department
Northern Regional Tax Center
Endla 8
Tallinn 15177
ESTONIA
Telephone: +372 693 4194
Fax: +372 693 4111
e-mail: Lauri.Plutus@emta.ee

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu obchodníkovi?

Zahraniční obchodník, který se potřebuje registrovat k DPH, musí předložit žádost o registraci na příslušném daňovém úřadu do 3 pracovních dnů od data, kdy naplnil podmínky pro registraci k DPH (povinná registrace). Osoba se může také zaregistrovat dobrovolně k DPH, pokud nesplňuje podmínky povinné registrace.

Na základě předložení žádosti o registraci, musí fyzická osoba doložit identifikační dokument. Oprávněný zástupce právnické osoby, nebo stát, obecní úřad nebo městská kancelář musí doložit dokument dokládající jejich pravomoc spolu s identifikačním dokladem.
Osoba povinná k DPH v jiném členském státě, která nemá trvalé bydliště (sídlo) v Estonsku, může ustanovit daňového zástupce, který musí být uznán daňovou správou.

Daňový úřad zaregistruje osoby k dani a vloží jejich data do registru plátců do tří pracovních dnů od data obdržení žádosti.