Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dánsko

1. 8. 2014

1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

Pro informace o systému DPH v Dánsku se mohou obchodníci obrátit na dánské regionální celní a daňové úřady.

S ohledem na registraci v Dánsku lze kontaktovat Celní a daňový úřad v Sondeborgu:

Told-og Skatteregion Sonderborg
Hilmar Finsens Gade 18
DK – 6400 Sonderborg

tel.: +(45) 74127300
fax.:+(45)74422809
e-mail: Soenderborg@toldskat.dk

Na webových stránkách https://www.skat.dk/  lze nalézt „Příručku k DPH pro zahraniční podnikatele“ (v angličtině,dánštině, němčině nebo francouzštině).

2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

Internetová adresa národní daňové správy je: https://www.skat.dk/.

Na této adrese jsou k dispozici příslušné právní předpisy a formuláře k DPH, právě tak jako adresy místních celních a daňových úřadů.
V sekci „International“ domovské stránky lze najít různé průvodce, letáky a formuláře v angličtině, němčině nebo francouzštině.

3. Kde lze najít legislativu a ustanovení vztahující se k DPH? V jakých jazycích jsou k dispozici?

Legislativu a prováděcí předpisy vztahující se k DPH jsou k dispozici na https://www.skat.dk/.

„Příručku k DPH pro zahraniční podniky – E 104“ lze získat kliknutím na sekci „International“, přičemž je možné vybrat si verzi anglickou, německou nebo francouzskou. Příručka obsahuje instrukce týkající se registrace a podávání daňových přiznání, včetně elektronického podání, přičemž lze zde nalézt základní informace k DPH, ale i obecné údaje ohledně daní z příjmu, spotřebních daní a celních poplatků.

4. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)

Obchodníci etablovaní na území EU se mohou zaregistrovat buď prostřednictvím místního zástupce a to u místně příslušného regionálního celního a daňového úřadu, nebo se mohou sami zaregistrovat u Celního a daňového úřadu v Sondeborgu:

Told-og Skatteregion Sonderborg
Hilmar Finsens Gade 18
DK – 6400 Sonderborg

tel.: +(45) 74127300
fax.:+(45)74422809
e-mail: Soenderborg@toldskat.dk

Obchodníci etablovaní mimo území EU se musí registrovat prostřednictvím zástupce sídlícího v Dánsku.

5. Jaký je postup pro přidělení DIČ zahraničnímu subjektu?

Dánsko uplatňuje dva rozdílné postupy pro registraci obchodníků etablovaných na území EU.

Obchodníci, kteří se registrují prostřednictvím zástupce sídlícího v Dánsku, platí stejný postup jako při registraci dánské firmy. Tedy vyplní formulář žádosti o registraci číslo 49 005, který je k dispozici na https://www.skat.dk/  v části „Virksomhed – blanketter“, a podají jej u místně příslušného regionálního celního a daňového úřadu.

Obchodníci etablovaní na území EU, kteří se chtějí přímo zaregistrovat u Celního a daňového úřadu Sonderborgu, musí užívat formulář žádosti o registraci číslo 31 026, který lze rovněž nalézt v angličtině, němčině nebo francouzštině na https://www.skat.dk/.

Přibližně 2 týdny po podání žádosti o registraci obdrží obchodník certifikát (osvědčení) o registraci vystavený Národní celní a daňovou správou.