Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Bulharsko

13. 3. 2013

 1. Kam se má zahraniční obchodník obrátit, pokud chce získat informace o systému DPH?

  Na webových stránkách ministerstva financí Bulharska: www.minfin.bg  v menu s anglickým názvem: „Tax Policy – Documents“ uživatel nalezne informace ohledně daňové legislativy.

  Tax Policy Directorate
  Ministry of Finance
  102 Rakovski str.
  1040 Sofia, Bulgaria


  Tel.: +359 2 9859 1
  Fax:: +359 2 9859 2852
 2. Jaká je internetová adresa národní daňové správy? Jaký typ informací ohledně DPH je zde možno najít (obecné informace, legislativa, kontaktní údaje, formuláře, atd.) a v jakých jazycích?

  Webové stránky národní daňové správy: www.nap.bg 

  Na těchto stránkách uživatel nalezne daňovou legislativu vztahující se k DPH, formuláře, možnosti podání daňových přiznání, čísla bankovních účtů daňových ředitelství a další instrukce.
 3. Na koho se mají obchodníci obrátit pokud se chtějí zaregistrovat k DPH? (Uveďte příslušný úřad, jeho adresu, telefonní a faxová čísla a e-mail)


  Zahraniční daňové subjekty, které splní podmínky pro povinnou, nebo dobrovolnou registraci k DPH v Bulharsku (dle místní legislativy), jsou registrovány prostřednictvím svého zástupce, kromě poboček zahraničních společností, které jsou registrovány v rámci svého mateřského celku. Zástupcem může být pouze bulharský subjekt s trvalým pobytem v zemi.
  K registraci je nutné kontaktovat daňovou správu Bulharska – v místě (BULSTAT registr):
  National Revenue Agency
  Central Liason Office (CLO)
  52 Dondukov Blvd.
  1000 Sofia, Bulgaria
  email: clo@nra.bg
  tel.: +359 2 9859 6151
  tel.: +359 2 9859 3187
  fax: +539 2 9859 3233

Více informací