Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Struktura zveřejňovaných informací dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

25. 10. 2021

 Označení a uvozovací text  Obsah
 1. Název  Generální finanční ředitelství
 2. Důvod a způsob založení  Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
 3. Organizační struktura  Organizační struktura GFŘ
 4. Kontaktní spojení  Kontakty
 4.1 Kontaktní poštovní adresa  GFŘ | Kontakty
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  GFŘ | Kontakty
 4.3 úřední hodiny  GFŘ | Kontakty
 4.4 Telefonní čísla  GFŘ | Kontakty
 4.5 Adresa internetových stránek  GFŘ | Kontakty
 4.6 adresa podatelny  GFŘ | Kontakty
 4.7 elektronická adresa podatelny  GFŘ | Kontakty
 4.8 Datová schránka  GFŘ | Kontakty
 5. Případné platby lze poukázat  Bankovní účty finančních úřadů, Sazebník úhrad
 6. IČO  72080043
 7. Plátce DPH  CZ72080043
 8. Dokumenty  
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů  www.financnisprava.cz
 8.2 Rozpočet  Rozpočet pro rok 2019, GFŘ | Monitor (statnipokladna.cz)
 9. Žádosti o informace  Podatelna GFŘ
 10. Příjem podání a podnětů  Postup při vyřizování podání, Podání opravného prostředku
 11. Předpisy  
 11.1 nejdůležitější používané předpisy  Legislativa a metodika | Daně
 11.2 vydané právní předpisy  Legislativa a metodika | Daně
 12. Úhrady za poskytování informací  
 12.1 sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad
 12.2 rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za  poskytnutí informací  
 13. Licenční smlouvy  
 13.1 vzory licenčních smluv  
 13.2 výhradní licence  
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  Výroční zpráva | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů.
Rozpočet příjmů a výdajů.
Rozpočet příjmů a výdajů.
Vyčíslenou částku je nutné zaplatit před poskytnutím informací na bankovní účet 19-11122011/0710 a variabilní symbol je 10670.