Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Struktura zveřejňovaných informací dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

25. 10. 2021

 Označení a uvozovací text  Obsah
 1. Název  Generální finanční ředitelství
 2. Důvod a způsob založení  Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
 3. Organizační struktura  Organizační struktura GFŘ
 4. Kontaktní spojení  Kontakty
 4.1 Kontaktní poštovní adresa  GFŘ | Kontakty
 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  GFŘ | Kontakty
 4.3 úřední hodiny  GFŘ | Kontakty
 4.4 Telefonní čísla  GFŘ | Kontakty
 4.5 Adresa internetových stránek  GFŘ | Kontakty
 4.6 adresa podatelny  GFŘ | Kontakty
 4.7 elektronická adresa podatelny  GFŘ | Kontakty
 4.8 Datová schránka  GFŘ | Kontakty
 5. Případné platby lze poukázat  Bankovní účty finančních úřadů, Sazebník úhrad
 6. IČO  72080043
 7. Plátce DPH  CZ72080043
 8. Dokumenty  
 8.1 Seznamy hlavních dokumentů  www.financnisprava.cz
 8.2 Rozpočet  Rozpočet, GFŘ | Monitor (statnipokladna.cz)
 9. Žádosti o informace  Podatelna GFŘ
 10. Příjem podání a podnětů  Postup při vyřizování podání, Podání opravného prostředku
 11. Předpisy  
 11.1 nejdůležitější používané předpisy  Legislativa a metodika | Daně
 11.2 vydané právní předpisy  Legislativa a metodika | Daně
 12. Úhrady za poskytování informací  
 12.1 sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad
 12.2 rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za  poskytnutí informací  
 13. Licenční smlouvy  
 13.1 vzory licenčních smluv  
 13.2 výhradní licence  
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  Výroční zpráva | Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy

Rozpočtové ukazatele pro GFŘ (2022-2025)

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpočtové ukazatele pro GFŘ (2017-2020)

Rozpočet příjmů a výdajů.
Rozpočet příjmů a výdajů.
Rozpočet příjmů a výdajů.
Vyčíslenou částku je nutné zaplatit před poskytnutím informací na bankovní účet 19-11122011/0710 a variabilní symbol je 10670.