Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Silniční daň 2023

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci daně silniční. NSS dospěl k závěru, že vozidla daňového subjektu s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny byla předmětem daně silniční dle § 2 odst. 3 zákona o dani silniční. NSS uvedl, že na tomto nic nemění skutečnost, že daňový subjekt vozidla fakticky nevyužíval k přepravě nákladu, jelikož silniční daň je majetkovou daní, pro kterou je rozhodující formální stav zápisu v registru vozidel.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci úroku z prodlení na dani silniční. NSS konstatoval, že ustanovení § 139 odst. 3 DŘ o náhradní lhůtě splatnosti rozdílu mezi daní tvrzenou a vyměřenou, nemá vliv na běh úroku z prodlení, který se počítá od původní lhůty splatnosti dle § 252 DŘ. NSS dále ve shodě s krajským soudem dospěl k závěru, že námitky proti samotnému vyměření daně jsou v řízení o přezkumu rozhodnutí o úrocích z prodlení nepřípustné.