Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Silniční daň 2019

NSS  zamítl kasační stížnost daňového subjektu, přičemž se zabýval vyměřením daně silniční u motorového vozidla, o kterém tento daňový subjekt tvrdil, že zaniklo. NSS uvedl, že z hlediska vzniku a trvání daňové povinnosti je klíčový zápis v registru vozidel, význam naopak postrádá skutečný stav vlastnictví nebo užívání. V případě prokázání faktického zániku je však nutné dospět k závěru, že takové vozidlo přestane být předmětem silniční daně, ačkoli tato skutečnost nebyla do registru vozidel promítnuta. Provedené svědecké výpovědi k prokázání zániku vozidla byly správcem daně hodnoceny jako nevěrohodné a vzájemně rozporné a rovněž i v rozporu s obsahem předložených smluv. NSS potvrdil závěr Finanční správy, že daňový subjekt tedy neunesl svoje důkazní břemeno a deklarovaný zánik vozidla neprokázal.