Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Silniční daň 2021

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve sporu na dani silniční ohledně posouzení, zda se u vozidel nad 3,5 tuny určených výlučně pro přepravu nákladů jedná o předmět daně silniční i za situace, kdy tato nejsou fakticky užívána k přepravě nákladů, nýbrž jako zboží. NSS konstatoval, že fakticita užívání není pro posouzení, zda se v daném případě jedná o předmět daně silniční, relevantní.

NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci daně silniční ohledně možnosti snížení sazby daně podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční. NSS potvrdil závěr správce daně, dle kterého nebyla splněna jedna z podmínek pro uplatnění snížené sazby daně, když vozidlo bylo používáno k samostatné činnosti daňového subjektu. Provádění dokazování směřujícího k prokázání dalších podmínek pro toto beneficium by bylo dle NSS neefektivní.