Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Silniční daň 2022

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci daně silniční. NSS dospěl k závěru, že v posuzovaném případě není důvod se odchýlit od závěrů vyslovených v rozsudku NSS ze dne 13. 7. 2021, č. j. 6 Afs 119/2021-35, kterým bylo rozhodováno o obdobné kasační stížnosti téhož daňového subjektu a který prošel testem ústavnosti. Vozidla daňového subjektu byla předmětem daně silniční, neboť splňovala podmínky stanovené v ust. § 2 odst. 3 zákona o dani silniční, přičemž rozhodný je formální stav zapsaný v registru vozidel, nikoliv faktický způsob užívání vozidla.

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci daně silniční. NSS dospěl k závěru, že Krajský soud v Ústí nad Labem a daňové orgány vycházely ze skutkového stavu, který neměl oporu ve spise. NSS uvedl, že v případě zápisu rozporných údajů do technického průkazu vozidla daňového subjektu se uplatňuje princip presumpce správnosti veřejné listiny až do doby, kdy je prokázán opak, v tomto případě tedy až do právní moci opravného usnesení, kterým došlo k opravě údajů v předmětném technickém průkazu. Za období do právní moci opravného usnesení, kdy existovaly pochybnosti o správnosti údajů v technickém průkazu, měl správce při aplikaci příslušných ustanovení zákona o dani silniční postupovat v souladu se zásadou in dubio pro mitius a rozhodnout ve prospěch daňového subjektu.