Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce informatiky

Sekce je odpovědná za metodické řízení, vývoj, budování, provoz a bezpečnost informačních a komunikačních systémů finanční správy. Zavádí, rozvíjí a provozuje technická bezpečnostní opatření. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie informační politiky a spolupracuje na přípravě návrhů zákonů, prováděcích předpisů a metodiky správy daní. Působnost sekce se týká rovněž spolupráce při budování navazujících IS EU. Sekce se aktivně podílí na provozu a praktickém uplatňování IS finanční správy.