Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor aplikačních systémů

Odbor zajišťuje budování, rozvoj a provoz nedaňových IS finanční správy s celostátní působností vyjma celostátních IS, jejíchž budování, rozvoj a provoz zajišťuje vyjmenované oddělení v regionu. Zajišťuje analytické a koncepční činnosti pro rozvoj a přímé řízení informační podpory finanční správy, včetně návazných IT na orgánech finanční správy, IS veřejné správy a systémů EU. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli nedaňových IS finanční správy a to včetně IS zajišťovaných odděleními v regionech. Koordinuje a kontroluje činnost externích dodavatelů, plnění smluvních závazků a naplňování cílů definovaných v rámci provozu a rozvoje nedaňových IS. Metodicky řídí oddělení IT v regionech v oblasti své působnosti.