Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení podpůrných IT činností

Oddělení zpracovává Informační koncepci Generálního finančního ředitelství. Spolupodílí se na přípravě strategických dokumentů Sekce informatiky. Ve spolupráci s Odborem transformace posuzuje požadavky na vývoj a rozvoj IS provozovaných finanční správou z pohledu dopadů na komplexní architekturu informačních a komunikačních technologií finanční správy. Oddělení dále zajišťuje činnosti spojené s projektovým řízením, zejména metodické a administrativní činnosti, konzultační podporu a koordinaci IT projektů v kontextu aktivit všech útvarů sekce IT. Oddělení je odpovědné za zpracovávání podkladů pro Digitální a informační agenturu k návrhům dokumentací obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení IS veřejné správy. Spolupracuje s Odborem transformace na přípravě dokumentů ve vztahu na hlavního architekta e-Governmentu. Realizuje komplexní analýzy podkladů pro rozhodovací potřeby vedení Sekce informatiky a jemu podřízených IT útvarů. Zpracovává odborné metodické postupy a pokyny v oblasti tvorby, správy a aktualizace architektur IS (např. zpracovává a odpovídá za návrhy technické a technologické architektury nDIS). Celostátní systémová koordinace procesů elektronizace finanční správy. V rámci architektonických návrhů IS spolupracuje s manažerem kybernetické bezpečnosti, architektem kybernetické bezpečnosti, Oddělením bezpečnosti informací a Odborem transformace. Zajišťuje zadávání a administraci IT zakázek prostřednictvím Národního elektronického nástroje. Oddělení ve spolupráci s Odborem finančním připravuje podklady pro programové financování v rámci přiděleného rozpočtu Sekce informatiky. Poskytuje podklady fakturaci a čerpání rozpočtu. V rámci projektů IT může zabezpečovat v rámci strategických projektů finanční správy roli finančního manažera.