Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor systémových technologií


Odbor vytváří strategie a koncepce IT, metodiky řízení projektů a provozu IT a standardy IT v rámci Generálního finančního ředitelství. Řídí, koordinuje a synchronizuje činnosti IT útvarů Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti IT. Kontroluje kvalitu a rozsah provozovaných služeb, dodržování stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů služeb IT Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli, připravuje výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů, včetně jejich finalizace. Zajišťuje tyto činnosti pro všechny IT útvary Generálního finančního ředitelství a těmto útvarům také poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu. Metodicky řídí odbory IT v regionech v oblasti své působnosti.

 

Aplikační služby