Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor systémových technologií

Odbor vytváří strategie a koncepce IT, provozu IT a standardy IT v rámci své působnosti. Řídí a koordinuje činnosti IT útvarů orgánů finanční správy v oblasti systémových a komunikačních technologií. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti IT. Kontroluje kvalitu a rozsah provozovaných služeb, dodržování stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů systémových a komunikačních služeb finanční správy. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli, připravuje podklady pro výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů, včetně jejich finalizace. Zajišťuje podporu těchto činností pro všechny oddělení IT v regionech. Těmto útvarům také poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu. Metodicky řídí oddělení IT v regionech v oblasti své působnosti.