Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení IT v regionech

Oddělení zajišťují řízení a realizaci projektů budování a rozvoje IT orgánů finanční správy, zavádění a správu systémů, podílí se na zpracování koncepce automatizace daňové soustavy s celostátní působností, včetně návaznosti na ostatní registry a ISVS. Zabezpečují technickou a systémovou podporu IS na orgánech finanční správy, provádí administraci systémového i databázového prostředí. Zajišťují provoz DIS v produkčním, zkušebním, testovacím a ověřovacím prostředí. Zajišťují smluvní vztahy s externími dodavateli, připravují výběrová řízení a návrhy smluvních dokumentů. V rámci bezpečnosti spolupracují s Odborem bezpečnosti. Jednotlivé oddělení IT v regionech v rozsahu svých oprávnění a povinností vykonávají činnosti z oboru informatiky pro všechny zaměstnance s místem výkonu služby, resp. práce v jejich územní působnosti. Útvary jsou přímo podřízeny řediteli Sekce informatiky. Oddělení IT v regionech mohou na pokyn ředitele Sekce informatiky provádět zajištění a realizaci IT činností pro orgány finanční správy i mimo svoji územní působnost, a to zejména v naléhavých případech nebo jeví-li se to účelné či efektivní. Oddělení spolupracuje na řízení vývoje, rozvoje a provozu DIS finanční správy, datové a hlasové infrastruktury a ostatních IS s celostátní působností v rámci své působnosti. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Kontroluje plnění smluvních vztahů. Metodicky řídí provoz IS v regionech v oblasti své působnosti. Oddělení spolupracuje na vytváření strategií a koncepcí, metodiky a řízení projektů a provozu IT. Spolupracuje na tvorbě standardů IT. Kontroluje kvalitu a rozsah provozovaných služeb, dodržování stanovených metodik, smluvních a technických služeb IT. Zajišťuje smluvní vztahy s externími dodavateli. Metodicky řídí provoz IT v regionech v oblasti své působnosti.