Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení IT v regionech

Oddělení zajišťují řízení a realizaci projektů budování a rozvoje IT orgánů finanční správy, zavádění a správu systémů, podílí se na zpracování koncepce automatizace daňové soustavy s celostátní působností, včetně návaznosti na ostatní registry a ISVS. Zabezpečují technickou a systémovou podporu IS na orgánech finanční správy, provádí administraci systémového i databázového prostředí. Zajišťují provoz DIS v produkčním, zkušebním, testovacím a ověřovacím prostředí. Zajišťují smluvní vztahy s externími dodavateli, připravují výběrová řízení a návrhy smluvních dokumentů. V rámci bezpečnosti spolupracují s Odborem bezpečnosti. Jednotlivé oddělení IT v regionech v rozsahu svých oprávnění a povinností vykonávají činnosti z oboru informatiky pro všechny zaměstnance s místem výkonu služby, resp. práce v jejich územní působnosti. Útvary jsou přímo podřízeny řediteli Sekce informatiky. Oddělení IT v regionech mohou na pokyn ředitele Sekce informatiky provádět zajištění a realizaci IT činností pro orgány finanční správy i mimo svoji územní působnost, a to zejména v naléhavých případech nebo jeví-li se to účelné či efektivní.