Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozorňujeme poplatníky, že čtvrtek 1. dubna 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty.

k ust. § 6 odst. 6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února 2021, tak jej můžete podat do 1. 4. 2021, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Ve stejné lhůtě je možné uhradit daň silniční bez úroku z prodlení.