Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění pro poplatníky daně ohledně termínu pro podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020

26. 3. 2021

Upozorňujeme poplatníky, že čtvrtek 1. dubna 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2020 bez pokuty.

Z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) mohou daňové subjekty daně silniční podat daňové přiznání do 1. dubna 2021, aniž by jim vznikla pokuta za opožděné podání daňového přiznání.

 UVEDENÝ TERMÍN SE TÝKÁ VŠECH DAŇOVÝCH SUBJEKTŮ DANĚ SILNIČNÍ.

Na základě Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finanční zpravodaj č. 3/2021 se promíjí pokuta podle § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání dojde nejpozději do 1. 4. 2021.

Informace k placení daně

Všem daňovým subjektům daně silniční byl na základě rozhodnutí ministryně financí prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za rok 2020, pokud bude daň uhrazena do 1. 4. 2021. (Finanční zpravodaj č. 3/2021)

Vybraným daňovým subjektům daně silniční byl na základě rozhodnutí ministryně financí prominut úrok z prodlení za pozdní úhradu daně silniční za rok 2020, pokud bude daň uhrazena dne 16. 8. 2021. Pro využití výhody prominutí úroku z prodlení eventuálně prominutí zálohy na daň silniční splatné k 15. 4. 2021 je nutné správci daně zaslat oznámení. (Finanční zpravodaj č. 38/2020)

Oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt a lze jej podat mimo jiné také emailem. Vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu příslušného územního pracoviště, kde je uložen daňový spis.

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.mojedane.cz, daňovou informační schránku+, datové schránky, e-mail).