Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vozidlo využívající k provozu vodík

26. 11. 2020

Vodíkové vozidlo s palivovým článkem (FCEV) z hlediska daně silniční

Podle § 3 písm. f) bod 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani silniční“), jsou od daně osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon.

Elektromobil či elektrické vozidlo je motorové vozidlo na elektrický pohon. Pro skladování energie využívají běžné elektromobily obvykle baterie, existují však alternativy jako vodíkové palivové články.

V praxi jsou stále častěji provozována vozidla na vodík.

Lze rozlišit dva typy vozidel využívajících vodík.

Z hlediska osvobození od daně silniční je tedy v případě využití vodíku nutno rozlišit, zda se jedná o vozidlo na vodíkový pohon, která využívají pro svůj pohon vodík nebo elektromobil, který je vybaven vodíkovým palivovým článkem.

  1. Vozidla využívající pro svůj pohon vodík
    Tato vozidla převádějí chemickou energii vodíku na energii mechanickou ve spalovacím motoru. Vodíkový spalovací motor pracuje stejně jako benzínový nebo naftový motor. Může se jednat o zážehový typ motoru, kdy se vodíkové palivo vstřikuje do sání nebo do spalovacího prostoru a zažehne se zapalovací svíčkou, anebo o vznětový motor, kdy se vodíkové palivo vstřikuje do spalovacího prostoru pod vysokým tlakem. Tato vozidla tedy nelze považovat za vozidla mající elektrický pohon a nelze na ně uplatnit osvobození ve smyslu § 3 písm. f) bod 1 zákona o dani silniční, ani jiné osvobození od daně z titulu používaného pohonu či paliva vozidla
  2. Elektromobily na vodíkový pohon (vodíkový palivový článek)
    Jedná se o vozidla mající elektrický pohon. Tato vozidla generují elektrickou energii z palivových článků (označovaných jako FCEV). Větší část trakční baterie je u FCEV nahrazena nádrží na vodík a sestavou palivových článků, ve kterých se vodík chemickou reakcí přeměňuje na elektřinu pro elektromotor. U těchto vozidel lze aplikovat osvobození pro vozidla mající elektrický pohon podle § 3 písm. f) bod 1 zákona o dani silniční.