Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z příjmů fyzických osob

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k nejčastěji položeným dotazům sděluje následující:

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.

Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013.
Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.