Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Od nového roku již budou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1.7.2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.
Cílem této informace je shrnuti základních postupů souvisejících s podáním
žádosti o prominuti pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve
vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominuti s účinností od 6. 3. 2017.