Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.7. 2017 – doplnění položek v kontrolním hlášení

29. 5. 2017

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1.7.2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata

V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji

V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků

V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“.

6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní:
„§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech
Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:
a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo
b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.“.

Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1.7.2017 (předpokládaná účinnost novely zákona o DPH) je následující:

1 Zlato
1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
3 Dodání nemovité věci
3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
4 Stavební a montážní práce
4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
5 Zboží uvedené v příloze č.5
6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.