Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

S účinností od 1.4.2009 je zákonem č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, umožněno u všech služeb spadajících pod číselný kód SKP 90.02.1 uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, pokud se jedná služby související s komunálním odpadem. Jedná se rozšíření znění zákona platného do 31.3.2009, kdy snížené sazbě daně podléhala položka SKP 90.02.11, která zahrnovala pouze sběr a svoz komunálního odpadu. S účinností od 1.4.2009 podléhá snížené sazbě DPH také uložení komunálního odpadu na skládce a jeho následná likvidace.

S účinností od 1.1.2009 je zákonem č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, rozšířena příloha č. 2 k ZDPH o položku SKP 90.02.11 – sběr a přeprava komunálního odpadu