Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), účinné od 1.1.2009

27. 1. 2009

S účinností od 1.1.2009 je zákonem č. 302/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, rozšířena příloha č. 2 k ZDPH o položku SKP 90.02.11 – sběr a přeprava komunálního odpadu

Příloha č. 2 k ZDPH umožňuje uplatnit ze všech služeb spadajících pod číselný kód SKP 90.02.1 sníženou sazbu daně jen u SKP 90.02.11, tj. služeb týkajících se pouze sběru a přepravy komunálního odpadu. Sníženou sazbu daně nelze použít při skladování a likvidaci komunálního odpadu (SKP 90.02.12, 90.02.13, 90.02.14).

Pro účely DPH se komunálním odpadem rozumí odpad definovaný v § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Z uvedeného vyplývá, že za komunální odpad nelze považovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Pokud plátce poskytuje služby podléhající jak snížené, tak základní sazbě daně a úplata je stanovena jednou částkou, je povinen pro účely stanovení základu daně tuto částku rozdělit podle jednotlivých plnění podléhajících platné sazbě daně.

č.j. 18/13276/2009-181