Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Určení sazby daně při sběru, svozu a zpracování komunálního odpadu dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), účinné od 1.4.2009

29. 4. 2009

S účinností od 1.4.2009 je zákonem č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, umožněno u všech služeb spadajících pod číselný kód SKP 90.02.1 uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, pokud se jedná služby související s komunálním odpadem. Jedná se rozšíření znění zákona platného do 31.3.2009, kdy snížené sazbě daně podléhala položka SKP 90.02.11, která zahrnovala pouze sběr a svoz komunálního odpadu. S účinností od 1.4.2009 podléhá snížené sazbě DPH také uložení komunálního odpadu na skládce a jeho následná likvidace.

Pro účely DPH se komunálním odpadem rozumí odpad definovaný v § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Z uvedeného vyplývá, že za komunální odpad nelze považovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Pokud plátce poskytuje služby podléhající jak snížené, tak základní sazbě daně a úplata je stanovena jednou částkou, je povinen pro účely stanovení základu daně tuto částku rozdělit podle jednotlivých plnění podléhajících platné sazbě daně.