Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2016

  • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

    Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Za předpokladu splnění zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně.

Aplikační služby