Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

16. 7. 2015

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.

Přílohy

Ve znění Dodatku č. 1.

Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu).
Vymezení kovů, včetně drahých kovů, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle §92f zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2015 - vybrané kódy z kapitoly 71 a položky třídy XV nomenklatury celního sazebníku a jejich slovní specifikace (pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti musí být splněna podmínka zařazení zboží do kódu celní nomenklatura a zároveň uvedené slovní vymezení).
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.