Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Registr DPH

12. 12. 2023

Webová aplikace Registr DPH a webová služba pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH (RWS).

Webová aplikace Registr DPH

Registr DPH je aplikací, která je dostupná na portálu MOJE daně. Registr DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty, identifikovaných osobách a nespolehlivých plátcích.

Webová služba pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH (RWS)

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob. Dále povinnost daňovým subjektům uvádět v přihlášce k registraci k dani z přidané hodnoty všechny své účty u poskytovatelů platebních služeb, používané pro ekonomickou činnost. U těchto účtů určit ta čísla účtů, která budou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Od 1. 4. 2013 je zprovozněna webová služba pro zjišťování údajů o spolehlivosti plátců DPH a o jejich bankovních účtech, včetně čísla FÚ, kde je subjekt registrován.
Od 1. 8. 2013 je tato služba rozšířena o operaci pro zjišťování seznamu nespolehlivých plátců.
Od 20. 6. 2023 je služba pro zjišťování nespolehlivosti plátců rozšířena o informaci, zda je dotazovaný DS identifikovanou osobou.

Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH.

Webová služba je určena výhradně pro vzdálený přístup ze SW třetích stran.
 

Další informace pro vývojáře SW třetích stran najdete na stránce:
Informace o webové službě pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH – technické parametry