Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

VLÁDA SCHVÁLILA ZRUŠENÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB OD 1. 1. 2023

23. 3. 2022

Vláda dne 9. 3. 2022 schválila návrh Ministerstva financí ČR, kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb. Účinnost vládního návrhu zákona je stanovena k 1. lednu 2023. To znamená, že se od příštího roku, již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v souvislosti s pandemií COVID-19. Vládou schválený návrh zákona nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele.

Nově navržená právní úprava řeší především  oblast evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu či závazná posouzení. Dosud vydaná povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu pozbydou dnem nabytí účinnosti návrhu zákona právní účinky.  Neukončená řízení o žádostech o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném nebo ve zvláštním režimu budou ke dni nabytí účinnosti návrhu zákona zastavena. Stejně bude postupováno u již vydaných rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Poplatníkům, kterým již byly vydány bloky účtenek pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, dnem nabytí účinnosti návrhu zákona odpadá povinnost tyto bloky účtenek vracet.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb, je momentálně v legislativním procesu. Ukončení evidování tržeb se tak bude odvíjet od konečného znění legislativy.