Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Evidence a reporting provozovatelů platforem dle DAC7

Aplikace DAC7 je dostupná na portálu MOJE daně, kam se provozovatel platformy přihlásí a odkud může oznámit změnu registračních údajů, ohlásit zánik oznamovací povinnosti, ohlásit splnění podmínky pro vyloučení z oznamovací povinnosti apod. Přístup do aplikace DAC7 se získá na základě podání Žádosti o registraci neusazeného provozovatele platformy nebo Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy (v závislosti na typu provozovatele platformy).

V souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.

Bližší informace o aplikaci DAC7 jsou dostupné na stránkách Finanční správy v části Mezinárodní zdaňování - přímé daně.