Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ostatní odvody a poplatky 2023

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci doměření daně z hazardních her. Daňový subjekt se domáhal zrušení napadeného rozsudku z důvodu nezohlednění protiústavnosti dané normy, resp. zvýšené sazby daně z loterií. NSS s odkazem na nález ÚS uvedl, že zvýšení daňové zátěže u loterií lze považovat za racionální krok, a to zejména s ohledem na argument, že dosavadní stav předurčoval značnou nerovnost mezi výnosy napříč jednotlivými hazardními hrami, když k dosažení stejného zisku bylo zapotřebí značně odlišné míry snahy jednotlivých provozovatelů, a to v závislosti na druhu hazardní hry. Naplnění principu rovnosti je zapotřebí dovozovat primárně z hlediska míry škodlivosti jednotlivých druhů hazardních her za současného zohlednění ziskovosti, resp. odlišnosti kritického bodu, tzv. Lafferovy křivky vyjadřující závislost mezi mírou zdanění (sazby daně) a daňovým výnosem.

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci doměření daně z hazardních her. Daňový subjekt se domáhal zrušení napadeného rozsudku z důvodu nezohlednění protiústavnosti dané normy, resp. zvýšené sazby daně z loterií. NSS s odkazem na nález ÚS uvedl, že zvýšení daňové zátěže u loterií lze považovat za racionální krok, a to zejména s ohledem na argument, že dosavadní stav předurčoval značnou nerovnost mezi výnosy napříč jednotlivými hazardními hrami, když k dosažení stejného zisku bylo zapotřebí značně odlišné míry snahy jednotlivých provozovatelů, a to v závislosti na druhu hazardní hry. Naplnění principu rovnosti je zapotřebí dovozovat primárně z hlediska míry škodlivosti jednotlivých druhů hazardních her za současného zohlednění ziskovosti, resp. odlišnosti kritického bodu, tzv. Lafferovy křivky vyjadřující závislost mezi mírou zdanění (sazby daně) a daňovým výnosem.

NSS zamítl kasační stížnost žalobkyně ve věci doměření daně z hazardních her. Žalobkyně se domáhala zrušení napadeného rozsudku z důvodu nezohlednění protiústavnosti dané normy, resp. zvýšené sazby daně z loterií. NSS námitky směřující do porušení principu rovnosti zamítl, jelikož tento je zapotřebí dovozovat primárně z hlediska míry škodlivosti jednotlivých druhů  hazardních her za současného zohlednění ziskovosti. Zvýšení daňové zátěže u loterií lze považovat za racionální krok, a to zejména s ohledem na argument, že dosavadní stav předurčoval značnou nerovnost mezi výnosy napříč jednotlivými hazardními hrami, když k dosažení stejného zisku bylo zapotřebí značně odlišné míry snahy jednotlivých provozovatelů, a to v závislosti na druhu hazardní hry. Naplnění principu rovnosti je zapotřebí dovozovat primárně z hlediska míry škodlivosti jednotlivých druhů hazardních her za současného zohlednění ziskovosti, resp. odlišnosti kritického bodu tzv. Lafferovy křivky vyjadřující závislost mezi mírou zdanění (sazby daně) a daňovým výnosem.