Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ostatní odvody a poplatky 2019

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. NSS uvedl, že orgány FS byly v řízení o výnosu z nelegálně provozovaných her (kvízomatů) oprávněny (a povinny) posoudit samostatně otázku, zda v projednávané věci byla či nebyla provozována loterie či jiná podobná hra bez povolení a zároveň měly být vypořádány všechny námitky stěžovatele i přes to, že tato otázka a totožné námitky stěžovatele byly již pravomocně vypořádány v předchozím řízení o správním deliktu, jelikož rozhodnutí o uložení pokuty není rozhodnutím o předběžné otázce.

NSS zamítl kasační stížnosti daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci nevyhovění žádosti o stanovení zálohy na odvod z loterií a jiných podobných her jinak, resp. v takové výši, v jaké byla před zákonným zvýšením sazby těchto odvodů. Důvodem žádosti byla námitka nepřiměřeného a tzv. rdousícího efektu odvodu. NSS s odkazem na nález Ústavního soudu v obdobné věci shledal zákonné sazby odvodu za zcela přiměřené a uzavřel, že daňový subjekt nikterak neprokázal, že by byl vystaven tzv. rdousícímu efektu.

K aplikaci právní úpravy obsažené v § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona o loteriích, která zatížila stěžovatelku pevnou částí odvodu, tato není protiústavní. NSS nevyhověl kasační stížnosti žalobce a potvrdil rozsudek krajského soudu v otázce ústavní konformity pevné části dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.