Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ostatní odvody a poplatky 2020

NSS na základě kasační stížnosti Finanční správy zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Spor se týkal uplynutí prekluzivní lhůty pro uložení odvodu z výnosu z nepovolené loterie tzv. "kvízomatů". Krajský soud z důvodu absence zákonného stanovení prekluzivní lhůty k uložení povinnosti odvést výnos z nepovolené loterie dle zákona o loteriích nesprávně použil analogii ustanovení prekluzivní lhůty pro správní delikty dle téhož zákona, neboť se dle jeho názoru v obou případech mělo jednat o instituty sankční, jež jsou zařazeny nejen do stejné části zákona, ale rovněž do téhož ustanovení. V návaznosti na uvedené krajský soud vyhodnotil, že žalovaný rozhodl po uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty. NSS však v souladu s názorem Finanční správy odmítl názor krajského soudu a naznal, že pro určení lhůty k uložení povinnosti odvést výnos z nelegální loterie je třeba analogicky postupovat dle § 41h odst. 3 zákona o loteriích, jenž odkazuje na daňový řád, jelikož uložení povinnosti odvodu výnosu z nelegální loterie je na rozdíl od uložení pokuty primárně reparační. Na lhůtu pro uložení odvodu z výnosu z nepovolené loterie pak analogicky dopadá ustanovení § 148 daňového řádu a k uplynutí prekluzivní lhůty nedošlo.

NSS vyhověl kasační stížnosti stěžovatele ve věci uložení pokuty za provozování SMS soutěže jako loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení. NSS konstatoval, že Městský soud v Praze si, stejně jako žalovaný, počínal nezákonným způsobem, když se odmítl zabývat tvrzením stěžovatele, že v daném případě soutěže neprovozoval za účelem zisku (a žádného zisku ani nedosahoval). Provozování soutěží za účelem dosažení zisku je totiž předpokladem pro to, aby dotčené soutěže vůbec spadaly do věcné působnosti zákona o loteriích. NSS je také názoru, že orgány Finanční správy ani Městský soud v Praze se dostatečně nezabývaly otázkou, zda jednání stěžovatele naplňuje takovou míru společenské škodlivosti, aby vůbec mohlo být postižitelné v režimu správního trestání, a uvádí, že tuto soutěž lze jen stěží srovnávat s klasickými hazardními hrami typu výherních automatů, či kupříkladu karetních hazardních her.

NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Spor se týkal uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu bylo posouzení tzv. "otázky poslední záchrany", tj. nadstavbové hry, při které hráč mohl získat zpět své prohrané peněžní prostředky. NSS v souladu se svým předchozím rozsudkem v obdobné věci odmítl názor Krajského soudu v Ostravě, že závěry Finanční správy jsou nedostatečné a nepřezkoumatelné, a to ve všech bodech. V případě stěžejní argumentace oddělenosti "otázky poslední záchrany" od předchozí (válcové) hry shledal NSS závěry Finanční správy jako srozumitelné a přezkoumatelné, samotnou hru "otázka poslední záchrany" vyhodnotil v souladu s kasační stížností a žalovaným rozhodnutím jako hru založenou na náhodě v míře větší než nezanedbatelné, a tedy za loterii nebo jinou podobnou hru dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

NSS na základě kasační stížnosti podané Finanční správou zrušil rozsudek KS v Ostravě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Spor se týkal uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu bylo posouzení tzv. "otázky poslední záchrany", tj. nadstavbové hry, při které hráč mohl získat zpět svoje prohrané peněžní prostředky. NSS odmítl názor KS v Ostravě, že závěry Finanční správy jsou nedostatečné a nepřezkoumatelné, a to ve všech bodech. V případě stěžejní argumentace oddělenosti "otázky poslední záchrany" od předchozí (válcové) hry shledal NSS závěry Finanční správy jako srozumitelné a přezkoumatelné, samotnou hru - "otázku poslední záchrany" poté vyhodnotil v souladu s kasační stížností a žalovaným rozhodnutím jako hru založenou na náhodě v míře větší než nezanedbatelné, a tedy za loterii nebo jinou podobnou hru dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v nevyplacení finančních prostředků z výherního hracího přístroje, kdy jako vklad do hry byl použit tzv. promotiket ze soutěže provozované žalobcem. NSS potvrdil názor Finanční správy, že k promotiketům je třeba přistupovat stejně jako k jakékoliv jiné formě vkladu do hry, a že neumožnění vyplacení finančních prostředků  převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry po každé odehrané hře (včetně vloženého promotiketu) je porušením zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uložení pokuty za správní delikt (přestupek), spočívající v nevyplacení finančních prostředků z výherního hracího přístroje, kdy jako vklad do hry byl použit tzv. promotiket ze soutěže provozované žalobcem. NSS potvrdil názor Finanční správy a Krajského soudu v Brně, že k promotiketům je třeba přistupovat stejně jako k jakékoliv jiné formě vkladu do hry, a že neumožnění vyplacení finančních prostředků  převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry po každé odehrané hře (včetně vloženého promotiketu) je porušením zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

2023 2021 2020 2019