Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 2022

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. NSS zamítl kasační námitky stran „zastaralé“ judikatury z důvodu, že otázka penále je dle NSS řešena samotným zákonem (rozpočtová pravidla), orgány Finanční správy ani správní soudy nemají prostor pro odlišné rozhodování či snad vytváření „modernější“ judikatury. NSS upozornil, že i když je právní úprava penále přísná, není dle Ústavního soudu protiústavní, má motivovat příjemce dotace k vrácení neoprávněně použitých prostředků dotace státu co nejdříve. Počátek doby prodlení a výši penále zákon určuje bezvýjimečně.

Předchozí
2022 2021 2020 2019
Další