Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z nabytí nemovitých věcí 2024

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry správce daně i KS v Praze ve věci stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí, resp. zda jsou technologická zařízení čerpací stanice součástí nemovité věci, a tudíž, zda je jejich hodnota předmětem daně z nabytí nemovitých věcí či nikoliv. NSS konstatoval s odkazem na svou dřívější judikaturu, že objekt čerpací stanice společně s technologickým zařízením tvoří jeden funkční, fyzicky propojený celek, a proto i hodnota technologického zařízení, byť může být tvořeno movitými věcmi, tvoří základ daně z nabytí nemovitostí.

NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. Podstata sporu tkvěla v právní otázce, zda převod podílu na daňový subjekt spojený se zánikem závazku naplňuje znaky úplatného převodu, který je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. NSS uvedl, že ačkoli důvodová zpráva k zákonnému opatření převzetí dluhu výslovně vypočítává jako jednu z forem nepeněžité úplaty, nyní posuzovaná transakce z rámce případů, kdy je za převod vlastnického práva poskytována skutečná protihodnota vybočuje. Skutečnost, že oba spoluvlastníci měli společný dluh související s pořízením společné věci a tento dohodou vypořádali tak, že daňový subjekt se stal výlučným dlužníkem, bez dalšího nepředstavuje protihodnotu za převod spoluvlastnického podílu.