Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce personální

Sekce je odpovědná za metodické řízení a výkon činností v oblasti personalistiky včetně systemizace, vzdělávání, platové a sociální politiky v souladu se zákonem o státní službě, zákoníkem práce a jejich prováděcími právními předpisy. Zajišťuje obsahově i organizačně kolektivní vyjednávání. Zajišťuje činnosti v oblasti organizace a řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti, vč. činností spojených s řízením podpisových oprávnění. Odpovídá za úpravy a realizace změn v oblasti vnitřní organizační struktury orgánů finanční správy a organizačního řádu. Spolupracuje při vytváření strategie daňové politiky, vytváří strategii personální politiky a strategii spolupráce s vysokými školami. Podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti své působnosti. Zajišťuje pro zaměstnance služby certifikační autority.