Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor personálních agend

Odbor s celostátní působností v rámci orgánů finanční správy koordinuje a metodicky řídí oblast personalistiky, platů a výkon personálních činností ve věcech státní služby a pracovněprávních vztazích. Spolupracuje s příslušnými správními úřady v oblasti služebních a pracovněprávních vztahů. Podílí se na přípravě zadání pro změny systemizace a vnitřního uspořádání orgánů finanční správy. Zajišťuje úpravu a realizaci změn organizační struktury orgánů finanční správy v souladu se zadáním vyplývajícím z optimalizačních výpočtů provedených Sekcí řízení úřadu, zajišťuje metodickou a koordinační činnost v rámci přípravy systemizace a jednotnou aplikaci pravidel systemizace dle platných právních předpisů a zásad Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra. Spravuje rozpočet mzdových prostředků, na jehož základě vypracovává statistické výkazy a rozbory. Dále zajišťuje služby certifikační autority. V rámci své působnosti zajišťuje obsahovou funkcionalitu personálního IS (dále jen „PIS“), jeho vývoj, a provádí další odborné činnosti ve své působnosti. Spolupracuje při tvorbě materiálů do vnitřního připomínkového řízení k právním předpisům v rámci své působnosti. Připravuje návrhy služebních předpisů z oblasti odměňování. Úzce spolupracuje s Odborem personální podpory v rámci metodického řízení a koordinace personálních činností a správy.