Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor vzdělávání


Odbor vytváří koncepci a strategii vzdělávání zaměstnanců. Metodicky řídí výkon činností v oblasti celoživotního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Zajišťuje systém profesního rozvoje zaměstnanců, koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti vzdělávání. Vytváří strategii spolupráce s vysokými školami a zajišťuje realizaci dohod o spolupráci s vysokými školami a dalších smluv s nimi souvisejících. Zajišťuje nominaci zkušebních komisařů z řad státních zaměstnanců na zkoušky daňových poradců u Komory daňových poradců České republiky. Metodicky řídí a zajišťuje i realizaci vzdělávacího procesu zaměstnanců ve vzdělávacích zařízeních. Metodicky řídí proces vykonání úřednické zkoušky. Administruje proces vykonání úřednické zkoušky v rámci své působnosti. V rámci své působnosti zajišťuje obsahovou funkcionalitu PIS. Spolupracuje při tvorbě materiálů do vnitřního připomínkového řízení k právním předpisům v rámci své působnosti.

Aplikační služby