Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby - organizační jednotky občanských sdružení pro daňové řízení

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-177

k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena Fondem národního majetku na nabyvatele bezúplatně v průběhu r. 1993 a k daňovým povinnostem těchto nabyvatelů

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů   

AKTUÁLNÍ

k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob

 

AKTUÁLNÍ

k jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování veškerých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění v roce 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993