Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, v platném znění

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM GFŘ D-6

Výklad pojmu "bytové potřeby" pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně
z příjmů fyzických osob

AKTUÁLNÍ

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2008

ZRUŠEN SDĚLENÍM 15/97790/2009-151 FZ 7/2009

 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č. 216/2009 Sb. byla s účinností od 20. 7. 2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m)