Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

AKTUÁLNÍ (ZMĚNĚN SDĚLENÍM MF-11384/2014/15 ZE DNE 3. 10. 2014)

k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

AKTUÁLNÍ

k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

Sdělení Ministerstva financí k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

AKTUÁLNÍ

o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2004

AKTUÁLNÍ

o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2004

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005