Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-105

o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-113

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-106

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-64

Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-101

Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-102

Uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů neveřejného ubytování

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-182

Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu   

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-55

o uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-86

Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-60

o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH)

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí DPH u zboží a nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o finančním pronájmu

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-59

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-58

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-57

o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-56

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Neuplatnění nároku na odpočet daně

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

k vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně