Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování DPH při poskytování služeb lázeňské péče

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u pronájmu a podnájmu nemovitostí, u oprav, údržby a technického zhodnocení nemovitostí

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-212

Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty u majetkového vkladu a při prodeji podniku

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Přepočet úplaty za zdanitelné plnění v cizí měně na českou měnu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Vyměření předmětu daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Dodatečná daňová přiznání, vypořádání nároku na odpočet a oprava vypořádání nároku na odpočet u daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-218

Uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob, zboží a peněz a u služeb s ní souvisejících

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Postup při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-185

Uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-210

o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-206

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

Uplatňování DPH u neveřejného ubytování

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-207

Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-213

o uplatňování daně z přidané hodnoty subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství a kultury