Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-161

Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-162

Uplatňování daně z přidané hodnoty u neveřejného ubytování

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-166

o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-138

o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-160

o uplatňování daně z přidané hodnoty v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-169

o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-165

Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

NEAKTUÁLNÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995

ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-143

o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží