Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro veřejnost

V letáku se dozvíte základní pravidla promíjení penále, úroků a pokuty za opožděné tvrzení daně.

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru a tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku jsou následující informace vztaženy převážně k žádosti o prominutí výše uvedených úroků a pokuty za opožděné tvrzení daně. Nicméně obecný postup při podání žádosti se týká např. i žádosti o prominutí penále, pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu, pokuty za nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením.

V souvislosti s vydávanými tzv. generálními pardony ministryně financí (dále jen „Rozhodnutí“), kterými došlo ke stanovení úlev souvisejících s přijatými opatřeními zamezujícími šíření viru SARS-CoV-2, je třeba upozornit na význam některých přijatých úlev, konkrétně na význam prominutí úroků z prodlení.

Za účelem eliminace rizika vylákání přeplatků na osobních daňových účtech daňových subjektů třetími osobami dochází ke změně při vracení přeplatků registrovaným daňovým subjektům. (Vztah k § 155 odst. 3 daňového řádu).

Již v loňském roce informovala Finanční správa České republiky veřejnost o specifické úpravě vracení přeplatků registrovaným daňovým subjektům, které žádají o vrácení přeplatku na jiný účet, než který mají u správce daně zaregistrován (viz sdělení zveřejněné dne 24. 2. 2016 na stránkách Finanční správy ČR).