Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci

24. 2. 2016

Za účelem eliminace rizika vylákání přeplatků na osobních daňových účtech daňových subjektů třetími osobami dochází ke změně při vracení přeplatků registrovaným daňovým subjektům. (Vztah k § 155 odst. 3 daňového řádu).

Dle § 155 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „Je-li daňový subjekt u správce daně registrován, je povinen určit k vrácení přeplatku jeden z účtů u poskytovatelů platebních služeb uvedených v registraci.“

S ohledem na množící se případy pokusů o vylákání přeplatků na osobních daňových účtech daňových subjektů třetími osobami, přistupuje správce daně, za účelem eliminace tohoto rizika, ke striktnímu vyžadování naplnění podmínek pro vrácení vratitelného přeplatku dle § 155 odst. 3 daňového řádu.

  • Pokud budete žádat o vrácení přeplatku na dani na účet, který jste dosud správci daně neuvedl/a (správce daně jej nemá v registru), pro účinné podání této žádosti je třeba, abyste tento účet, pokud podléhá registraci (jsou na něm soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti, je využíván k ekonomické činnosti), včas zaregistroval/a, a to podáním formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“.
  • V případě, že máte u správce daně uveden v registru účet/účty, není přípustné v souladu s § 155 odst. 3 daňového řádu požadovat vrácení vratitelného přeplatku poštovním poukazem nebo na jiný - neregistrovaný účet. Daňový subjekt v tomto případě určí v žádosti o vrácení přeplatku, na který z registrovaných účtů má správce daně vratitelný přeplatek vrátit.
  • V případě, že nemáte zaregistrován u správce daně žádný účet a účet, na nějž požadujete vrátit přeplatek na dani, nepodléhá registraci, vrátí správce daně vratitelný přeplatek dle Vaší dispozice.